UPDATE KULLANIMI

UPDATE KULLANIMI :

Satır yada satırların değerini değiştirmek (güncellemek) için kullanılır. Bir şart verilmediği takdirde değişiklik tüm satırları etkiler bu yüzden güncelleme (delete dahil) yaparken veri bütünlüğüne dikkat edilmesi gerekir.
Kullanım Şekli:

update tabloadi set sutunadi=deger where sart tanımlari

**Mesela az önce eklediğimiz Çalışanlarımızdan Adı oktay olanı metin olarak değiştirelim

update  Employees set FirstName='Metin'  where FirstName='Oktay'

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder