T- SQL (Transact - SQL)

T- SQL (Transact - SQL) :SQL, düzeltilmesi veya değiştirilmesi istenen bilgileri açıkça belirtmeye izin veren ve yerine getirilebilecek başlıca işlemleri tanımlamamızı sağlayan bir komut takımıdır.
Bu komutların oluşturduğu yapıya T- SQL dili denir.
T - SQL ile veri ve sorgulara erişebilir. güncelleyebilir ve ilişkisel veri tabanı sistemi yönetilebilir.sistemle alakalı değişiklikleride yapabiliriz. TSQL üç şekilde kendi içinde ayrılır.

1)DML(Data manipulation language - veri işleme dili): Veriler üzerinde ekleme, silme güncelleme,çağırma işlemlerini yapar.
Sadece tablolardaki kayıtları(veriler) ile ilgili işlemler için kullanılır. Kullanılacak ifadeler yeni kayıt ekleme, silme , güncelleme veya listeleme yani okuma işlemleri yapılır.
a)Select => veri secmek
b)insert => veri eklemek
c)update => veri güncelleme
d)delete => veri silmek

2)DDL(Veri Tanımlama Dili Data Defination Language):
a) create => teni bir tablo oluşturmak için
b) alter => var olan tabloda değişiklik yapmak için
c) drop => tabloyu silmek için

3)DCL (Data Control LAnguage Veri Kontrol Dili) :
a) grant => kullanıcının yetkilendirilmesi için kullanılır.
b) deny => eylemlerin engellenmesi için kullanılır.(kullanıcıların, grupların ve rolleriyle ilgili)
c) revoke => daha önce atanmış olan yetki ve engelleri kaldırmak için kullanılır.


Artık yavaştan SQL kod yazma kısmına yaklaştık diyebiliriz. Veri tabanı işlemleri yapacağımız için ilişkili (birbirine bağlı) bir veri tabanı kullanmamız gerekiyor. Veri tabanını içerikli ve komplesk hazırlamaktansa nordwind database indirip veri tabanı işlemlerimizi bu database üzerinden gerçekleştirelim.
İnternetten indireceğiniz backup'u Restore ederek çalıştırabilirsiniz.backupun olduğu yeri seçip veri tabanımızın oluştuğunu görürüz.

Burada Database Diagram'a tıklayıp diyağramımızı görelim. Sizde muhtemelen henüz oluşmamıştır bu yüzden yeni Diagram oluşturmak istiyormusunuz diye sorulduğunda evet diyerek Nordwind database tablosundaki tüm tabloları seçin daha sonra otomatik olarak ilişkiler kendiliğinden kurulacaktır.
Veri tabanımızı yükledikten sonra bu veri tabanımız üzerinden tüm işlemleri yapıp SQL sorgularına geçebiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder