SELECT KULLANIMI

SELECT KULLANIMI:

SQL serverdan veri çekmek amacı ile kullanılan DML işlem dilidir. Bu ifade ile yazdırma, çağırma, aritmetiksel işlemler ve daha bir çok işlem yapılabilir.
Genel Kullanımı:
select alanadi(lari) from tabloadi(lari)

İlerde kullanacağımız yapı:
select alanadi(lari) from tabloadi(lari)
where alanadi(operatörler kriterler)
group by (kriter eşliğinde gruplama)
order by (kriter eşliğinde sıralama)

Uygulamalarımıza başlayabiliriz ilk olarak bir toplama işlemi sonucunu yazdıralım.
select 2+5 as TOPLAM  -- Burada 2 ile 5 i toplayıp sonucu 7 döndürür. Burada as TOPLAM dediğim  kolon adına takma isim vermem oldu.

** Employees(Çalışanlarım) listesini çekelim.
select * from Employees -- burada * ı kullanmamın nedeni tüm alanadlarını görmek istimekten.

** Employees(Çalışanlarım) ad ve soyadını çekelim.

select FirstName+' '+LastName as AdSoyad from Employees -- kolon adı FirstName+' '+LastName görmem yeterli dedim.

diğer komutlarıda inceleyip genel soru ve çözüm yapmak daha iyi olur düşünüyorum bu yüzden insert kullanımına bakalım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder