ORDER BY (Sıralama)

ORDER BY (Sıralma) : Sıralama işlemleridir. Belirtilen kolonun sıralamasını yapar. Raporlanan sonucunn içerisinde geçen bir kolona göre sıralama yapmak için kullanırız. Order By ile büyükten küçüğe (desc), küçükten büyüge (asc) sıralama yapılabilir.  Hem alfabetik hemde sayısal sıralama yapılabilir. Genel olarak whereden sonra kullanılır.

select * from Suppliers s order by s.CompanyName
--birşey belirmezsek default küçükten büyüge alır.

select * from Suppliers s order by s.CompanyName desc  -- z den a y asıralaar.

--teslim edilmemiş olup en son verilen 3 sipariş (Orders Tablosu) Top 3 ile sıralı listede 3 tane döndürüyor

select top 3 o.OrderID, o.OrderDate from Orders o where
o.ShippedDate is null order by o.OrderID desc

--1996 yılının 12 . ayında yapılan verilen siparişlerin taşıma ücretmelerinden en pahallı olan 5 tanesini listeleyiniz.


select top 5 * from Orders o
where YEAR(o.OrderDate)=1996 and Month(o.OrderDate)=12 order by o.Freight desc


--Stogumdaki(Orders ta UnitsInStock ) en pahallı 5 ürün

select top 5 p.ProductName from Products p where p.UnitsInStock>0 order by p.UnitPrice desc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme