Constraints (Kısıtlayıcılar) Nedir ?

Constraints (Kısıtlayıcılar): Amaç veri bütünlüğünü korumak ve girdileri sınırlamaktır.
Verinin kalitesini arttırmak, doğru veri saklamak. Tablolar arası ilişkiyi sağlamak.
5 çeşit kısıtlayıcım vardır.
1 ) Primary Key PK(Birincil Anahtar): En çok kullanılan kısıtlayıcıdır.Amaç satırı benzersiz kılmaktır. PK verilen kolona aynı değerler girilemez. PK NULL olamaz.

2 ) Foreign Key (Yabancıl Anahtar) : Farklı bir tablodaki kolondan referans alınırken , referans alanın kolonda olmayan bir verinin referans alan tablodaki ilgili kolona girişini engeller.
Referans Alan tablodaki ilişkili kolona NULL a izin verir. Referans veren kolonun ve FK verilen kolonun tipleri aynı olmalıdır. FK verebilmek için Referans veren kolonda bir PK yada unique Key (UK) olmalıdır. İlişkilenecek kolonların aynı isimde olma zorunlulukları yoktur.
Bir tabloda en fazla 253 foreign key olabilir.

Foreign Key Relationships penceresinden >Table Designer > Insert and Update Spec >Seceneklerden NO action yap => İşlem Yok
Cascade =>Basamak, tüm ilişkili kayıtları silindi
Set Null => Kayıtları silme , foreign keyleri null yap
Set Default => Kolonun default değeri varsa o değeri yaz. Ama default değerinin b,ir karsılıgı olmak zorunda.

3) Unique Key(Benzersiz Anahtar) : Verildiği kolonu benzersiz kılar. Bir tabloda birde fazla UK olabilir.
PK-UK farkı:
1 )Bir tabloda 1 tane PK olur, birden fazla UK olur.
2) Unique ile bir tabloda sadece 1 defa NULL değer girilebilir mesela hoca telefon ornegi verdi öğrencilerin numarası veritabanından numara arıyor ama boslar bırden cok telefon satırı Unique ise NULL değerlerine her gördüğün NULL a artan secılde değer ver seklınde olabılır.

Unique 1 tane NULL a izin verir PK izin vermez


4) Default Value : Tablodaki bir yada birden fazla kolona var sayılan olarak değer atamak ıcın kullanılır. Biz değer girersek bizim girdiğimiz değer, değer girmezsek Default olarak atadığımız değer otomatik olarak girilmiş olur.
Ornek :kayıtTarihi(getdate())
Tarih yada değer girilecekse ‘’ içerisinde yazılır.
Mesela bazen NULL değerlerini otomatik birsey ile doldurmak istiyorsak Default or Bindingte ‘’ arasındaki değeri yaz kolona

5) Check Constraint :Tablodaki bir yada birden fazla kolona değer girilirken yapılmasını istediğim kontroller varsa kullanmamız gereken kısıtlayıcılardır.

Check Constrainnt > stok>=0 olursa stok 0 altında olmaz yada bir sitede 18 yasından küçükler girilemez uyarısı yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder