CASE Kullanımı

CASE fonksiyonu programlama dillerinde kullanılan Switch, Swtich Case, Select Case yapılarına benzemektedir. Aynı işlebi yapmaktadır diyebiliriz aslında. Tabi burada karar yapısı bir sonuca ulaştırmayacak ama herhangi bir şartı sağlayan veriyi istediğimiz şekilde gösterebilmemize olanak sağlamaktadır. Karar yapımdır.

Sorgu sonucu dönen bir kolonun degerine göre farklı işlemler yapabilmemize olanak sağlar. Genel Kullanımı.

case Testİfadesi
when [karşılaştırılacak ifade1] then [geri dönüş 1]
when [karşılaştırılacak ifade2] then [geri dönüş 2]
when [karşılaştırılacak ifade3] then [geri dönüş 3]
else [karşılaştırılacak son değer] end as [yeni kolon başlığı]


-- mesela USA yı Amerika diye yazdıralım.(Employees Tablosundan)select e.EmployeeID,e.FirstName+' '+e.LastName,e.Country,
case Country
when 'USA' then 'Amerika'
when 'UK' then 'İngiltere'
else 'Bilinmiyor' end as Ulke
from Employees e


--Employees tablosunda City e göre plaka kodu verme (London=45, Seattle=46,Redmond=67, Kirkland=98 olsun  )

select e.FirstName+' '+e.LastName,e.City,
case e.City when 'London' then '45'
when 'Seattle' then '46'
when 'Redmond' then '67'
when 'Kirkland' then '98'
else 'Bilinmiyor' end as Plaka
from Employees e

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder